top of page

2018/2019

DE KRAKEN ON AIR (try-outs)

Eén feit is onbetwijfelbaar
Zo waar als wij hier staan.
De aarde is nu te gekwetst
Voor haar is het gedaan.
Haar woede zal weer razen en
Al ’t leven zal vergaan

Zoals het was, ooit lang terug
Met stormen en met vuur
Met gifgas en met bliksemschicht
Tsunami’s om het uur
Weldra slaat hier voor elke mens
Het allerlaatste uur

Gelukkig is voor Krakelingen
Hoop hier in dit huis

Uit het evangelie van De Kraken volgens Sieglinde,

hoofdstuk VII, 4e, 5e en 6e strofe


De aarde gloeit,
De zeespiegel stijgt
En de ijskappen smelten.


Het water staat ons aan de lippen!

Hiermee is de terugkeer van de verlosser ingezet!

Dra komt DE KRAKEN,
na eeuwen van gevangenschap,
weer los uit de Noordelijke ijskap.
Zijn komst is onvermijdelijk.

Geef u er aan over, zuiver uzelf en verblijd in de verwachting!
Want met DE KRAKEN, kiest u voor rechtvaardigheid.

Laat ons u leiden* op het pad naar het goede**. 


Kom, zing, dans en treed nader in de cirkel
En wees voorbereid*** op het ontwaken
Van DE KRAKEN!*****Nu in promotie : 6,75€/p, enkele reis!
** OP = OP!!
***met gratis rubber laarzen!!!
****organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen!!!!


 


Geen thema te zwaar voor Compagnie Lodewijk/Louis en circusBunk® om er een absurd-komische muziektheatervoorstelling van te maken. Het getouwtrek tussen de 'believers' en 'non-believers' van de klimaatopwarming, verheffen de kwestie bijna tot een geloof. Een heilig huisje waar we graag mee aan de haal gaan.

Vermomd als doomsdayfamilie komen we uw publiek redden van de ondergang. Met een nieuw, poëtisch evangelie, hemelse samenzangen, stevige elektronische beats, clownerieën en het betere kunst- en vliegwerk, zal geen sterveling de roep tot bekering kunnen weerstaan.


 

CREDITS


Tekst en Regie : Yves De Pauw
Muziek : Hanne torfs (School Is Cool, Fortress)
Spel : Hanne Torfs, Iris Van Cauwenbergh en Geert Vermeulen (De Nieuwe Snaar)
Kunst- en Vliegwerk : Geert Vermeulen
Decor : Geert Vermeulen en Peter
Kostuums : Iris Van Cauwenbergh
Lichtontwerp : Sibren Hanssens en Yves De Pauw
Productie : Compagnie Lodewijk/Louis en circusBunk®
Compagnie Lodewijk/Louis is het gezelschap van Yves De Pauw, Hanne Torfs en Iris Van Cauwenbergh.
circusBunk® is het gezelschap van Geert Vermeulen.

bottom of page